LAATSTE ARTIKELEN

Ongeveer een jaar geleden schreef ik het artikel 'Bitcoins en de verandering van het menselijk bewustzijn' Hierin legde ik uit dat het ontstaan van de Bitcoin past in deze tijd. Het bankenstelsel gekoppeld aan het groepsbewustzijn, maakt plaats voor het zelf besturen van je eigen portemonnee, zonder de tussenkomst van anderen. Lange tijd was het vrij stil rondom de Bitcoin. Al...
Een bijdrage van Martijn Veening 29 november of het belang van chaos De financiële crisis van 2007/2008 staat de meeste mensen nog helder op het netvlies: grote banken die omvielen of juist gered werden, Amerikaanse burgers zonder huis, en langdurige na-effecten in meerdere sociale domeinen. Ook kwam boven water dat veel financiële producten bizar ingewikkeld waren, en dat zelfs de meeste financieel specialisten...
29 november Een regeerakkoord is in Nederland een overeenkomst tussen de fracties van twee of meer politieke partijen die in het parlement een coalitieregering vormen Het omvat afspraken over hoe om te gaan met begroting, belangrijke wetgeving, de internationale positie en belangrijke maatschappelijke vraagstukken. Het bindt de leden in een fractie, aan de gemaakte afspraken. Alhoewel de formulering van het regeerakkoord misschien niet helemaal ligt, in de lijn van het formuleren...
Schotland Al snel zijn de mannen verdiept in een uitwisseling van hun zwakheden, waar het gaat om geld en de manieren waarop ze daarin gemanipuleerd worden. Voor allen gold ooit de gedachte, dat een betrekking in loondienst, ze van deze manipulaties zou verlossen. Het is resultaat is dat ze zich allemaal hebben opgewerkt tot super-specialisten, in een hightech overheidsorganisatie. En daar zitten ze...
In alle opzichten past hij bij het beeld, dat je hebt van een filosoof. Zijn haar, zijn uiterlijk en zijn manier van spreken. Extreem intellectueel, met een passie voor wiskunde op een niveau. waarvan de meesten onder ons nog nooit hebben gehoord. Zijn bedrijf heet EntropoMetrics, hoe kan het ook anders. Een innovatieve organisatie, waar het gaat om onderzoek en analyse op het gebied...