Een nieuwe aarde en bewust leiderschap

0
159

Een nieuwe aarde en bewust leiderschap
De Aarde beleeft een gedenkwaardige en historische tijd.  Zij is bezig over te gaan naar een nieuwe vibratie, een hogere octaaf van bewustzijn, en op weg naar een nieuwe organisatiestructuur in zichzelf.  Maar ook de mensheid beweegt mee in de evolutionaire opwaartse beweging van de Aarde.  Niets staat los van elkaar;  het bewustzijn van de mens is verbonden met het bewustzijn van de aarde en alles daarbuiten.

De ‘bewijzen’ van een ontluikende nieuwe wereld zijn overvloedig. Daarbij is de beweging waarin ‘Het oude’ plaats maakt voor ‘het nieuwe’  voor een heleboel mensen niet zonder slag of stoot.  Want we hebben te maken met fluctuerende energieën die chaos en verwarring doen toenemen en ieder aspect van onze wereldorde raakt.

Omdat de tijd steeds sneller gaat vinden er meer gebeurtenissen en ervaringen plaats in steeds minder tijd. Gevoelens en emotionele reacties stapelen zich daardoor op en ‘dwingen’ mensen  min of meer te kijken, naar wat er nu eigenlijk gaande is in de wereld.

Zo worden we uitgenodigd te kijken naar politiek, economie, religie, bedrijfsvoering, onderwijs, voeding, gezondheid, communicatie, werk, relaties,  kinderen … en onszelf.
Daarbij kunnen we ontdekken wat er niet meer -werkt, -van belang is of -als zinvol wordt ervaren.

Gebeurtenissen maken zichtbaar hoe  mensen nog verdeeld zijn in zichzelf; wat zich afspeelt in hun hoofd en rond hun hart.  Je zou kunnen zeggen dat mensen worden uitgedaagd ‘ in lijn te komen’ met de kosmische mens die zij in wezen zijn.

Dit geen toevallige kwestie maar een universeel, uitermate intelligent fenomeen.
Het is als een wonderbaarlijk mysterie dat we met elkaar creeren.

De verschuiving in ons bewustzijn is van grote betekenis op ons samenleven in de nabije toekomst  Hoe die toekomst er precies uit komt te zien is niet geheel voorspelbaar. Een en ander is afhankelijk van de intenties die we individueel en collectief bezielen en de synergie tussen de mannelijke en vrouwelijke aspecten in ieder van ons.

Mensen creëren bewust of onbewust hun  eigen toekomst op aarde, individueel en collectief,  vanuit  ‘nu’.   Zo is het eigenlijk altijd al geweest;

Een niet aflatende stroom van verlangen naar ‘vooruitgang ’ stroomt al miljoenen jaren in ons voort. Dit verlangen heeft ons in verschillende dimensies geëvolueerd. Ook heeft het ons in staat gesteld op een steeds meer geavanceerd niveau vorm gegeven aan ons menselijk bestaan.  Dit verlangen is in wezen onze levensstroom / levensenergie gebaseerd op bewustzijn,  groei … expansie!

Om aan dit fascinerende ‘levensspel’, uitdaging te geven heeft de mensheid de vrijheid van keuze gekregen én een set van ‘schijnbare’ uitersten om uit te kunnen kiezen en om te ervaren. Uitersten ook wel polen zoals bijv. dag & nacht;  man -& vrouw;  macht & onmacht;  slachtoffer & dader;  arm & rijk;  groot & klein,  geven & ontvangen; weerstand  & verlangen;  … die omwille van elkaar bestaan.

Zonder slachtoffers zouden er geen daders zijn én anders om … Zonder daders geen slachtoffers.  De Polen in de polariteit op aarde vormen een  ‘en / en’ & biedt  mensen gelegenheid bewust leiding te geven aan hun leven.

Kijkend naar de wereld van vandaag,  wordt het zichtbaar hoe  mensen onbewust zijn vastgelopen in het magnetische veld van de polariteiten. De Polen worden in deze verstrikking ervaren als strijdende partijen die tegen over elkaar staan. Dus als een ‘of /of’ die afbreuk doet aan ófwel de ene pool ófwel de andere.  Het overleven in deze ervaring van dualiteit doet de mensheid lijden.

Wanneer liefde om de hoek komt kijken en er bereidheid ontstaat om te veranderen, komen nieuwe inzichten beschikbaar. Dan kunnen mensen zich realiseren dat ‘de Polariteit’ in ons miraculeuze universum, hen ter beschikking staat. Wat een enorm potentieel is waar mensen ‘Hier en Nu’ op bewuste wijze gebruik van kunnen maken. In alle vrijheid en precies zoals het past bij wie zij (willen) zijn.

x  Celeste

DELEN
Rien Hagenaars is als eigenaar en begeleider binnen het Uniovision 5DBC concept werkzaam. Vanuit zijn ervaringen en visie schrijft hij artikelen. Het is zijn intentie om, vanuit het perspectief van bewustzijn, situaties en processen inzichtelijk te maken.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here