Het high-tech miltchakra

0
52

Beste lezer

In de serie van artikelen over de chakra’s van de Kosmische mens wil ik het deze keer graag hebben over ons vierde chakra, ook wel het miltchakra genoemd.

De naam zegt het al, het bevindt zich bij de milt. Voor wie zich afvraagt waar de milt ook alweer zit: het is de plek waar je, toen je wellicht ooit een wat mindere conditie had, pijn in je zij kreeg bij het hardlopen. Het bevindt zich links in de buikstreek.

De belangrijkste functie van het miltchakra is het reguleren van de doorstroming van energie of informatie. Daarbij nog specifieker, het zorgt ervoor dat de informatie uit je innerlijke wereld naar buiten kan doorstromen.

Je zou het kunnen vergelijken met een boot die door een sluis vaart. Het helpt je om met je boot vanuit de veilige binnenwateren door de sluis te gaan, de grote oceaan van het leven op.

Je kunt je voorstellen dat dit voor ieder mens een uitdaging is. Immers, we zijn allemaal zielen die hier geboren zijn, om iets unieks aan de grote oceaan van het leven toe te voegen. Iets wat er nog niet is en waarvan de meeste mensen ook geen idee hebben wat het precies is en hoe dit dan te realiseren.

Het is de onvoorspelbare loop van het leven die ons uitdaagt om te ontdekken hoe en hoever. Ergens zijn we allemaal een klein Arkje van Noach met een unieke schat aan boord, die op de grote oceaan terecht komt en op zoek gaat naar een stukje land om daar iets nieuws te realiseren.

Tot zover lijkt dit miltchakra een avontuurlijk en spannend onderdeel van ons leven. Hoe komt het dan, dat je er maar zo weinig over hoort of leest, zul je je wellicht afvragen. Een belangrijke reden hiervoor is dat het een nieuw chakra, anders gezegd een chakra van de kosmische mens is. Waardoor het nog maar sinds kort is, dat het in ons bewustzijn is gekomen.

Wanneer je kijkt naar de ligging van de traditionele chakra’s, keurig boven elkaar langs de pranabuis, ligt het ook een beetje uit de lijn. Dat is iets wat we bij meer chakra’s van de kosmische mens zien.

Uiteindelijk vermoed ik, en dat is een stukje persoonlijke visie, dat op de hele lange termijn het menselijk nog een flink stuk langer zal worden. Waardoor de nieuwe chakra’s die zich nu nog buiten ons lichaam bevinden een plekje in de lijn binnen het geheel zullen krijgen.

Terug naar het miltchakra. Net zoals bij een sluis is het een plek waar je als mens met flinke krachten te maken kunt krijgen. Want hoe groter het hoogte verschil tussen binnen en buiten, des te meer geduld vraagt het om het waterpeil op elkaar afgestemd te krijgen.

Met dit nog wat abstracte perspectief in je gedachten, ga ik het nu wat verduidelijken over wat dit betekent in het dagelijks leven. Stel je eens iemand voor die in zijn vrije tijd heel veel aandacht besteedt aan de ontwikkeling van zijn bewustzijn. Waardoor zijn innerlijke wijsheid verder en verder groeit.

Overdag is hij werkzaam als handelaar op een stockexchange, waarbij het in zijn bedrijf alles draait om het realiseren van een zo hoog mogelijke winst. Zijn innerlijke wijsheid vertelt hem dat het werk wat hij doet strijd met al zijn principes over natuurlijke harmonie in de wereld. Tegelijkertijd voelt hij dat hij hier in de stockexchange-wereld iets te doen heeft.

Zou hij al zijn innerlijke knowhow ineens uitstorten over zijn werkgever, dan is de kans groot dat hij voor gek verklaart wordt. Of zou zijn baan al snel op de tocht komen te staan. De andere kant is helemaal niets doen met zijn innerlijke wijsheid. Het miltchakra helpt dan om, in een voor deze persoon hanteerbaar tempo, de innerlijke informatie naar buiten te brengen.

Soms komt het waterpeil aan een kant wat gevaarlijk hoog te staan. Dan is het nodig om wat te kunnen spuien. In het ene geval zal het energie op een andere manier afvoeren, soms zal het de instroom van nieuwe innerlijke wijsheid tegenhouden en soms zal het je naar een andere werkomgeving dirigeren.

Bij het laten functioneren van deze sluis, maakt het miltchakra gebruik van de modus van herinnering. Hier zitten de eerdere ervaringen uit dit leven, die gebruikt kunnen worden om energie naar bepaalde aandachtsgebieden te laten stromen. In het voorbeeld van de stock-broker bijvoorbeeld naar een herinnering aan hoe zijn vader ooit met een vergelijkbare situatie omging.

Een herinnering die hem dan doet piekeren, waardoor een deel van de energie al kan worden afgevoerd. Totdat het hoogteverschil tussen zijn innerlijke wereld en de uiterlijke wereld genoeg is verkleind. Om dan op een voorzichtige beheerste manier een gesprek aan te gaan over zijn ideeën.

Oké, tot hier was de werking van het miltchakra nog wel te overzien. Nu neem ik je nog een stap dieper mee in de wereld van het miltchakra.

Iedere dag, elk moment worden we als mens ‘gebombardeerd’ met energieën. Zo is er de natuurlijke straling van moeder Aarde. Als mens creëren we massa’s straling, bijvoorbeeld met onze wifi’s, zenders en satellieten. Vader zon creëert met haar zonnestralen enorme hoeveelheden straling. En dat is nog maar het begin. Want vanuit de kosmos, komen nog veel grotere hoeveelheden energie door ons menselijke systeem.

Ons menselijke energetische systeem heeft een soort innerlijke ‘radiotelescoop ontvanger’. Hierin speelt het kosmisch doorstromingschakra een hoofdrol. Vaak zonder dat we ons er van bewust zijn, registreert ons onderbewustzijn allerlei informatie uit de ruimte. Een klein deel hiervan is informatie waarmee we in onze persoonlijkheid iets kunnen. Het kosmisch doorstromingschakra filtert deze informatie uit en het miltchakra laat deze informatie gedoseerd onze persoonlijkheid instromen. We ervaren het als inspiratie en nieuwe inzichten.

Zonder het miltchakra zou deze hoogfrequente informatie, zomaar ons zenuwstelsel kunnen verbranden. Dus denk er niet te lichtvaardig over. Het is een hightech functie van het menselijk bewustzijn.

Vanuit dit perspectief is het misschien ook gemakkelijker te begrijpen dat we ons met het miltchakra midden in de realm van de Sjamanen bevinden. Met hun knowhow zijn ze in staat om mensen te ondersteunen wanneer hun innerlijke sluis onderhoud of een upgrade nodig heeft.

In de Werfeling kun je verschillende soorten Sjamanen tegenkomen. Zo zijn voor ons de Heksen en Sjamanen vanuit verschillende plekken op de wereld, de dragers van deze realm.

Heb je vragen naar aanleiding van dit artikel dan kun je altijd kijken op www.magischhart.nl of langskomen in de Werfeling te Utrecht. 

Ik dank je voor je aandacht en graag tot de volgende keer.