De sleutel van het transformatie chakra

0
168

Beste lezer

Deze week hebben we officieel de winter getransformeerd in de lente. Misschien had je zelf al wel eerder opgepikt dat de lente zich aandiende. Waar je waarschijnlijk helemaal gelijk in had. Maar we hebben nu eenmaal met elkaar de regel afgesproken dat op 21 maart de winter eindigt en het voorjaar begint. Dat is waar ik het vandaag met jullie over wil hebben in het kader van de reeks over de dertien chakra’s van de kosmische mens.

Inmiddels hebben we het tiende epifyse chakra en het elfde kroon chakra gehad. Vandaag leggen we je wat meer uit over het twaalfde chakra, ook wel het transformatie chakra genoemd.

Alhoewel het begrip transformatie inmiddels aardig gewoon is geworden, het fenomeen van ‘het twaalfde transformatie chakra’ is voor de meesten nog een onbekende. Laten we eerst maar vertellen waar het zich bevindt: het transformatie chakra bevindt zich een handlengte boven je kruin. Wat op zich al bijzonder is, want het bevindt zich buiten ons fysieke lichaam.

Voor wie wat meer bekend is met het energetische lichaam misschien niet verassend, maar toch hoort er een bijzonder verhaal bij. Want wat zou de logica zijn om energetische chakra’s buiten het fysieke lichaam te maken? Wanneer ze toch gaan om de interactie tussen fysieke en niet fysieke ervaringen. Wie heeft dit bedacht of zo gecreëerd?

De plaats buiten het lichaam heeft te maken met de lange termijn ontwikkeling van de mensheid. En dan bedoel ik echt lange termijn, al snel terug naar het vroege Egypte tienduizend jaar geleden. Misschien heb je de afbeeldingen wel eens gezien van die hele oude skeletten met veel grotere schedels dan we in de latere tijd kennen. In de oorsprong van het menselijk bestaan lijkt een soort te liggen die fysiek veel groter was dan we nu zijn.

Grappig genoeg zijn we in de afgelopen tweehonderd jaar als mens weer flink aan het groeien. Was de gemiddelde man rond 1850 nog 1,65m, inmiddels zijn we bijna 20 cm langer. En dan hebben we het over gemiddelden. Met een beetje geduld zit het transformatie chakra straks weer binnen de afmetingen van ons fysieke lichaam. Eigenlijk groeien we in ons energetische systeem.

Niet dat  je met deze informatie heel veel kunt, maar het is leuk om te weten.

Interessanter is de vraag wat het transformatie chakra eigenlijk doet. Laat ik beginnen met het woord transformatie.

Het ooit zo bekende Van Dale woordenboek geeft als uitleg ‘omvorming’ en ‘gedaante verandering’. Dus dit chakra gaat over het omvormen van dingen of het veranderen van de gedaante.  Dit laatste klinkt misschien wel het vreemdste in deze context, maar wij zien soms letterlijk hoe mensen hun gezichtsuitdrukking of houding veranderen wanneer zij grote innerlijke belemmeringen transformeren.

De vraag die dan rijst wat het is dat het transformatie chakra omvormt. Om die vraag te beantwoorden is het nodig het te bezien vanuit het gehele menselijke bewustzijn. Dit chakra vormt de toegang tot de modus van het her-inneren. In deze modus liggen de ervaringen van onze ziel opgeslagen. Maar wat zijn dan ervaringen van de ziel?

In elk geval gaat het dan om dingen die voor jou van wezenlijke betekenis zijn. Dus niet dat de zuurkool van gisteravond zo lekker was. Neen, het gaat over inzichten en ideeën die belangrijk genoeg zijn om ze over de grens van het leven mee te nemen. Vaak gaat het dan om dingen die van betekenis zijn voor hetgeen je hier als ziel op Aarde wilt ontwikkelen.

Je snapt, met het introduceren van ervaringen over de grens van het leven, neem ik je direct mee in de wereld van reïncarnatie en vergelijkbare concepten. Of reïncarnatie daadwerkelijk bestaat laat ik in het midden. De werkelijkheid van ons bestaan is misschien nog wel complexer, maar in elk geval maakt het het mogelijk om iets ingewikkelds als het transformatie chakra uit te leggen.

Het kan dus zijn dat in deze modus ervaringen en inzichten liggen opgeslagen die betrekking hebben op eerdere levens. Denk bijvoorbeeld eens aan het idee dat je geen recht hebt op een overvloedig leven, omdat je in de achttiende eeuw een slavenhandelaar was en anderen hebt uitgebuit. Dit oude idee, ook wel overtuiging genoemd, is in dit leven misschien wel niet meer relevant voor je. Dan komt hier het transformatie chakra je een dienst bewijzen. Het stelt je in staat om dit achterhaalde idee om te vormen naar een nieuw en meer dienstbaar inzicht.

Daarmee betreden we de wereld van het karma. In veel oude wereldreligies bestaat er zoiets als karma. Daarmee wordt zoiets bedoeld als dat verstoringen van het evenwicht die jij in het verleden hebt veroorzaakt, moet je in een volgend leven herstellen.

In bovengenoemd voorbeeld zou dat betekenen dat je in dit leven geboren zou moeten worden met de taak om bijvoorbeeld zoveel mogelijk vluchtelingen te helpen om een menswaardig bestaan op te bouwen. Pas wanneer het leed als slavenhandelaar is gecompenseerd door genoeg liefdevolle bijdragen, dan kun je dit oude idee loslaten.

Dat is dus niet meer op deze manier nodig. Het transformatie chakra en de modus van her-inneren bevrijden de mens van deze eindeloos durende cirkels van steeds weer opnieuw geboren worden. Immers, welk een onheil veroorzaak je in het leven weer, waarin je gekomen bent om iets anders te herstellen. Een mechaniek dat de mens eindeloos gevangen houdt in cycli van wedergeboorte. Denk je dat je hier ooit uit zou komen?

Misschien denk je nu, welke idioot van een schepper bedenkt zo een systeem? Ik zou zeggen geen enkele, het is meer een gevolg van het proces van ontwikkeling. Want pas wanneer een bevolking voldoende ontwikkeling heeft gerealiseerd komt het transformatie chakra binnen het bereik. Die arme voorouder uit 1850 van 1,65m was nog niet ver genoeg in zijn bewustzijn ontwikkeld, om überhaupt van dit chakra gebruik te kunnen maken. Het principe van karma was lange tijd de enigste manier om dingen uit het verleden om te kunnen vormen.

Kijkend naar de situatie in de Oekraïne zullen velen zich afvragen wat de reden is dat hier een oorlog wordt gevoerd. De geschiedenis van de mensheid wordt al zo lang getekend door een aaneenschakeling van kleine en grote oorlogen en het leed dat daaruit voortkomt.

Het lijkt er mee te maken hebben dat er in de wereld nog steeds veel verouderde structuren bestaan, die het niveau van transformatie niet kunnen bereiken. In plaats van te kunnen zien hoe de ervaren onbalans kan worden omgevormd, wordt er dan gekozen voor vernietiging. De klassieke manier om vanuit vernietiging tot iets nieuws te kunnen komen.

In diezelfde contact is het fascinerend hoe overheidsinstanties haast als vanzelf kanalen opzetten om de vluchtelingenstroom op te vangen. Het lijkt erop dat ook in deze kanalen veel oude structuren vastzitten die zoeken naar transformatie.  Kortom, zonder dat mensen er erg in hebben wordt er in deze tijd veel ontwikkeld op het gebied van het transformatie chakra.

Gelukkig maar, zou ik zeggen, want het is voor mensen de beste uitweg om het fenomeen oorlog voorgoed van deze planeet uit te bannen.

Ter afsluiting neem ik je dan nog even mee naar de bijzondere wereld van Tolkien. Het gaat om de scene waarin Elrond (een van de Elvenleiders) met anderen overlegt over hun vertrek van de Aarde. ‘The days of mankind are here’. Waarbij hij bezorgd kijkt naar het pad van ontwikkeling wat voor hun ligt.

De Elven in het verhaal van de Lord of the Rings, werden honderden jaren oud en hadden een heel andere visie op het leven op Aarde. Soms zou je even door de poort in een Elven wereld willen stappen. Om even op adem te komen van de hectiek in deze tijd. Even je gedaante veranderen in een lichte, lange slanke vorm, rennend door het bos met puntige oren en wonend in grote bomen.

Gelukkig schijnt nu ook hier buiten de zon en zit het voorjaar in de lucht. De knoppen en bloesems in de bomen, de wereld die weer naar buiten kan bewegen. Een vrolijk geroezemoes dat de Werfeling binnenkomt. Een plek waar je de magie van transformatie aan de lijve kunt ervaren.

Ik dank je voor je aandacht en wellicht tot de volgende episode.