Grote winden over Aarde

0
328

Beste lezer

We hebben alweer de tweede maan en maand achter ons gelaten. Inmiddels zijn we aangeland in de maan van De grote winden, met een volle maan op 18 maart. Een heerlijke lange maand waarbij Vader Zon ons ook weer langer toelacht. 

Moeder Aarde heeft ons deze maand verder meegenomen in het ervaren van een jaar zonder sterven. Immers, noch sneeuw noch ijs, alleen maar wind en regen is wat we deze maand konden ervaren.  

Maar wispelturig als we zijn wilden we als mensheid blijkbaar toch iets anders. Nu wordt er toch weer massaal gestorven in Oekraïne. 

Soms lijkt het of we leven in een krankzinnige wereld. In plaats dat we feest vieren dat het Corona drama voorbij is, storten we onszelf in de volgende oorlog. Alsof we alles zijn vergeten, lijkt de mens zich volledig te verliezen in Oekraïne. Gooi er nog een toefje Gooise seks bij en we lijken geen stap verder te komen. 

Maar dit is niet een moment om wanhopig in een hoekje te gaan zitten. Het is de maan van de grote winden, tijd voor een voorjaarsschoonmaak. Dus laten we eens kijken wat er allemaal echt aan de hand is. 

Eerst maar eens de situatie in Oekraïne. Heb je het nieuws een beetje gevolgd? De grote boze Rus is het zielige Oekraïne binnen gevallen.  

Laat ik voorop stellen dat ik dit, vanuit mijn beperkte bewustzijn, vreselijk vind. Kunnen we als mensheid na al die duizenden jaren nog steeds geen betere oplossing vinden dan een oorlog? Blijkbaar zit er in ons menselijk bewustzijn iets van een hardnekkige massa, die we maar niet getransformeerd krijgen. 

Ik zou kiezen voor een bewustere aanpak van de problemen. 

Oke, dat was een stukje van mezelf. Nu even meer naar het grote geheel. Zie je de parallel met het begin van de vorige crises: 

Een massale eenzijdige berichtgeving vanuit het perspectief dat Rusland de grote boosdoener is. Ook hier wordt niet de vraag gesteld welke belangen er met deze oorlog worden gediend? Neen, er is een vijand en die moet worden bestreden. Wetten en regels worden aangepast om snel wapens en middelen te kunnen leveren. En straks gaan we vast zien dat er ook gewoon Nederlandse adviseurs meedoen aan de strijd. 

Wie zich wat zou verdiepen in de geschiedenis van Oekraïne zou in elk geval zien dat er eigenlijk sprake is van meerdere subgroepen, Oost en West, met heel uiteenlopende belangen. 

Ook de rol van Europa in Oekraïne is een hele vreemde. Er wordt het beeld geschapen van een moderne Europese rechtstaat. Het wordt volgestouwd met geld, wapens en bedrijven. Maar wat zijn eigenlijk de Europese belangen bij Oekraïne. Hadden we een aantal jaren geleden in een referendum niet ergens tegen gestemd? 

Of het nu gaat om Poetin, Biden, Rutte, Macron, von der Leyen, van Beurden of Zelensky,  wie heeft aan de mensen in Oekraïne gevraagd of zij een oorlog wilden? 

Neen, het zijn de machthebbers van de wereld die hun eigen belangen dienen. Daarbij gaat het om geld, heel veel geld en macht. 

Dan is er een tweede groep waarbij we eens kritisch naar de belangen zouden moeten kijken. Dat zijn de legers: Rusland 3,2 – USA – 2,2 – China – 7 – No Korea 9 miljoen mensen. Gewoon even snel 25 miljoen mensen die ervoor kiezen om hun leven in dienst van oorlog te stellen. Kunnen die mensen geen zinvollere invulling van hun bestaan vinden? 

Is het je ook opgevallen hoe nu banken en grote bedrijven worden ingezet als middel om oorlog te voeren. 

Ondertussen bidden, zingen en huilen we voor de slachtoffers van Oekraïne. 

Dit is het niveau waar de hardnekkige massa van de mensheid zit. Hier krijgen we het niet opgelost. Om het probleem te begrijpen zullen we nog een laag hoger moeten kijken.  

Dan komen we uit op het niveau van de zielenwereld. Vanaf daar kunnen we kijken naar de lange termijn ontwikkeling van de mensheid. Daar waar bestemmingen worden gemaakt, die mensen meenemen in hun leven op Aarde. 

Wist je dat we in een tijdperk leven, waarin de besturing van wat er op Aarde gebeurt verschuift naar in het leven? Dat is pas echte innovatie.  

Want al die machthebbers met hun adviseurs denken wel dat zij de touwtjes in handen hebben. Maar in werkelijkheid leven ook zij gewoon hun bestemming op Aarde. Onbewust voeren ze uit wat ze ergens diep van binnen hebben meegenomen. 

Dat maakt je misschien nieuwsgierig waar hun bestemmingen dan over gaan. Nou, het lijkt erop dat we als mensheid eindelijk in een veranderingsfase zitten om wat vredelievender met elkaar om te gaan. 

Alsof we in deze decennia collectief wakker aan het worden zijn uit onze winterslaap. 

Dan is het nodig dat oude structuren, die hier niet meer bij passen uit elkaar kunnen vallen. Dan heb je het over machtstructuren van geweld, onderdrukking, het misbruiken van anderen en onverzadigbare rijkdom. 

De werkelijke belangen achter deze oorlog lijken meer over dit soort vraagstukken te gaan. Macht, geld en energie. 

Terwijl de oude machtstructeren uiteenvallen is er een transformatie aan de binnenkant nodig. Een verandering van inzichten en concepten van waaruit we nieuwe dingen kunnen bouwen. Van waaruit we nieuwe structuren kunnen vormgeven. Van waaruit de aspecten die we als mens meer zijn dan onbewuste strijdende ego’s, tot hun recht kunnen komen. 

Dat is waar het over gaat. Transformatie van onszelf. Het schoonmaken van verstokte energieën die ons steeds weer in onbewuste patronen vastzetten. 

Een energie die past bij deze maan. Grote winden die alles schoonblazen en losmaken wat vastzit. 

Het is de maan van de Elven. Natuurlijk heb je daar vast wel eens naar gekeken of over nagedacht. Valt het je op dat het dan gaat over sierlijkheid, schone vormen, natuur, lichtheid en luchtigheid. 

De mensheid is toe aan nieuwe creatieve ontwikkelingen waarin mooie kunstwerken, in samenwerking met de Aarde tot stand worden gebracht. 

Dus misschien is wel het beste advies om de ‘idioten’ hun eigen systemen te laten afbreken en de anderen te inspireren om te zorgen dat er mooie nieuwe vormen en structuren tot stand worden gebracht.  

Dan zijn we echt onderweg naar een nieuwe lente…