Een lezing op de diepere betekenis van de crises in Oekraïne

0
550

Betreft:  lezing op de betekenis van de oorlog die in Oekraïne is begonnen en wat dit te maken heeft met de grote bewegingen in het menselijk bewustzijn

Februari 2022

Vanuit het perspectief van de ontwikkeling van het menselijk bewustzijn, kijken we bij grote gebeurtenissen in de wereld wat hiervan de betekenis is. Naar aanleiding daarvan heeft Rien de energie gelezen op de Russische inval in Oekraïne.

Daarbij werden de onderstaande thema’s zichtbaar:

  • Het lijkt erop dat de oorlog te maken heeft met fossiele energievoorziening.
  • Overgang van de vijfde dimensie
  • Een verandering in de verdeling van de macht
  • Een stimulans van de mensheid in haar voorwaartse ontwikkeling
  • Het lijkt erop dat de oorlog te maken heeft met fossiele energievoorziening.

Alsof er sprake is van een soort ‘bluf’ over de beschikbare gasvoorraad. Alsof er beloften zijn gedaan door leveranciers en er de angst bestaat dat deze niet kunnen worden waargemaakt.

Het lijkt erop dat grote gasbedrijven toezeggingen hebben gedaan over het op lange termijn kunnen leveren van enorme hoeveelheden brandstof. Daarbij ziet het er naar uit dat er daarbij grote twijfel bestaat of deze beloften ooit waar kunnen worden gemaakt.

Alsof de oorlog in Oekraïne een manier is om meer grip hierop te kunnen krijgen. Het ziet er naar uit dat het eveneens een manier is om ook de bronnen van Oekraïne toe te kunnen eindigen.

Het geheel lijkt een verhullingsstrategie voor toekomstige gebreken.

Daarbij lijkt er een angst te bestaan dat het op termijn niet kunnen leveren een nadelig effect heeft op de huidige machtspositie. Alsof dit raakt aan een gevoelig oud thema van de bevolking in de Noord Russische gebieden. Het lijkt erop dat sprake is van een oud ‘achtergebleven kind’ syndroom, wat geheeld wil worden. Het ziet er naar uit dat de diepe intenties een heling hiervan beogen.

Het probleem van on-winbare velden van fossiele brandstof lijkt te maken te hebben met velden met fossiele brandstof, waarvan wordt aangenomen dat ze winbaar zijn. Maar alsof men eraan voorbij gaat dat moeder Aarde bepaalt welke velden beschikbaar komen voor energiewinning.

Het ziet er naar uit dat het bewustzijn van de planeet bepaalt welke velden werkelijk worden vrijgegeven. Alsof dit van belang is voor de ontwikkeling van de mensheid.

Daarbij lijkt het erop dat de tijd is aangebroken, waarop de volgende ontwikkeling op het gebied van energie vrij wordt gegeven aan de hele mensheid. Alsof moeder Aarde een stokje steekt voor de plannen van de ‘energiereuzen’. Het lijkt erop dat de mensheid op die manier in een andere richting wordt gedrukt.

Het ziet er naar uit dat de mens voor de volgende stap in haar ontwikkeling, een nieuwe vorm van energie nodig heeft. Alsof fossiele brandstof niet bedoeld is voor een vijf dimensionale beschaving. Het lijkt erop dat de oude technieken botsten met wat de mensheid nodig heeft.

  • Overgang van de vijfde dimensie

Er lijkt sprake van een uiteenvallen van het oude systeem van vier dimensionale (fossiele) energiewinning. Alsof het hele idee van energievoorziening o.a. gericht op gas uit Rusland achterhaald is.

Alsof door deze oorlog die hele structuur versnelt uiteen kan vallen.

  • Een verandering in de verdeling van de macht

Het lijkt erop dat de oorlog te maken heeft met een verschuiving van de macht van de ‘oligarchen’ naar de bevolking. Alsof de oorlog onbewust een manier is om de oude, nu leidende machtsstructuren, uiteen te laten vallen.

Daarbij ziet het er naar uit dat Oekraïne in dit grote gebied altijd al deze rol heeft gespeeld. Alsof dit gebied de transformator is van de hele Russische regio.

  • Een stimulans van de mensheid in haar voorwaartse ontwikkeling

Het lijkt erop dat er een noodzaak is voor de mensheid om nieuwe vormen van creatie te ontwikkelen. Alsof er een nieuwe energievorm nodig is in de motor van de mensheid.

Daarbij ziet het er naar uit dat de oude technieken deze voortgang belemmeren. Alsof de oorlog rondom Oekraïne bedoel is om deze oude vormen te ontbinden.